A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community

Vi tilbyr norskkurs til voksne innvandrere, grunnskole for voksne (over 16 år).

300-350 deltakere går på norskkurs og grunnskole for voksne, på skolen vår.

Norskkurs på dagtid starter når vi har nok deltakere til ei gruppe. Norskkurs på dagtid gis 5 dager pr. uke for nybegynnere, 2 eller 3 dager for deltakere som snakker noe norsk.

Vi gir tilbud om norsk på kveldstid, onsdag kl.17, for nybegynnere, mellomnivå og høyere nivå.

Fra desember 2015 er B2-nivået inntakskravet til høyere utdanning. Vi gir tilbud om B2-kurs (tidligere høyere nivå-Bergenstesten).

Nye deltakere registrerer seg ved personlig frammøte. Ta med bekreftet oppholdstillatelse.

Dersom du ønsker norskkurs eller har andre spørsmål, ta kontakt på tlf. 77 02 62 23, eller send e-post til oss på vo@harstad.kommune.no.

For mer informasjon om norskopplæring, se www.imdi.no og www.vox.no

For mer informasjon om norskprøver, A1, A2, B1 og B2, se www.norskprøven.no.

Harstad voksenopplæring tilbyr studiebesøk i forbindelse med norskopplæring/ alfabetisering. Se egen artikkel under om studiebesøk, datert 17.10.13.

 

Ungdomsskolene i Harstad skal gjennomføre en ny undersøkelse blant elevene i regi av Ungdata. Illustrasjonsbilde. Foto: Øivind Arvola

Ungdataresultater Harstad 2018

Invitasjon til åpent seminar

I mars svarte ungdom i Harstad på viktige sider ved deres livsstil og levekår i kommunen. Nå er resultatene klar. Rapporten vil bli presentert på et åpent møte på UiT i Harstad onsdag 25. april 2018 kl.14.00-15.30.

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø

Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Grunnskoleopplæring er obligatorisk i Norge. Derfor er det viktig at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Eleven har en individuell rett til et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø. For det psykososiale miljøet er det elevens egen opplevelse som er avgjørende.

Powered by CustomPublish AS