A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Opplæringstilbud/Spesialundervisning for voksne

Spesialundervisning for voksne

 

Harstad voksenopplæringa gir tilbud spesialundervisning til voksne som har rett til spesialundervisning, jfr. § 4A-2 i opplæringsloven.

 

Hvem har rett på spesialundervisning?

De som har rett til grunnskoleopplæring for voksne1 kan ha rett på spesialundervisning hvis de

  • ikke har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen
  • har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter

Voksne i videregående opplæring har ikke rett på spesialundervisning.

 

Ved søknader vil kommunen be om en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten.

 

http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Voksenopplaring/

31. august 2011
Sist oppdatert: 30. april 2015
Powered by CustomPublish AS