A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community

Studiebesøk norskopplæring/ alfabetisering

Harstad voksenopplæring tilbyr studiebesøk i norskopplæring/ alfabetisering.

 

Harstad voksenopplæring har vært med i et nasjonalt prosjekt i regi av Vox, hvor vi har hatt fokus på opplæring av deltakere med lite eller ingen skolebakgrunn.

I denne perioden har vi tilegnet oss teoretisk og praktisk kompetanse på området alfabetisering, noe vi nå gjerne deler med andre. Fokuset vårt har vært morsmålsstøttet alfabetisering. Det vil si grunnleggende lese- og skriveopplæring i samarbeid språkhjelpere på deltakernes morsmål.

Et studiebesøk hos oss vil inneholde

  • teori om alfabetisering og språklig bevissthet
  • beskrivelse av organiseringa ved Harstad voksenopplæring.
  • observasjon av praksisen ved skolen vår( samt valgfag og leksehjelp)
  • tid til refleksjon og erfaringsutveksling med språkhjelperne
  • kort gjennomgang av andre sentrale metoder i på feltet

Studiebesøksdagen vil vare fra 8.30-14.30 og kan bestilles til første onsdag hver måned, med forbehold om 3-12 påmeldte. Bestillinga må gjøres senest en måned før ønsket dato.

Det vil være mulighet for små justeringer av programmet, men det er kun onsdager vi kan ta imot besøk.

Honorarsatsen vil være kr 8000.- for en dag.

 

PROGRAM FOR STUDIEBESØK

0830-0845 Registrering og kaffe

0845-0915 Omvisning på skolen (valgfag og leksehjelp)

0915 -0930 Velkommen ved ledelsen

0930-1015 Om alfabetisering og bruk av morsmål

1015- 1030 Kaffe og frukt

1030-1145 «Harstad-modellen»

1145-1200 Observasjon av språkhjelperopplæringa

1200-1230 Lunsj i skolens kantine

1230 1300 Erfaringsutveksling med våre språkhjelpere

1300-1315 Besøk i grupper som har språkhjelpere

1315-1345 Litt om metoder i alfa-opplæringa (skrive seg til lesing på data, samarbeidslæring, drama, sang, fokus på muntlig opplæring)

1345-14.30 Oppsummering og spørsmål. Refleksjon og diskusjon.

 

17. oktober 2013
Sist oppdatert: 23. oktober 2013
Powered by CustomPublish AS